Побачила світ нова монографія «Модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ»
22.10.2022

Побачила світ нова монографія «Модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ»

На початку жовтня 2022 року побачила світ монографія Александра Кудь «Модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ». Ця робота, по суті, узагальнює результати наукових досліджень автора за останні кілька років.

Александр Кудь упевнений, що за вирішенням питання публічного врядування на основі інформаційних платформ майбутнє країн і багатонаціональних спільнот. Застосування таких систем у різних сферах життя може ефективно та швидко вирішити ті проблеми, що часто видаються або важковирішуваними, або невирішуваними взагалі. У монографії вперше здійснено спробу комплексно обґрунтувати та розробити практичні рекомендації щодо впровадження механізму модернізації системи публічного управління на основі децентралізованої інформаційної платформи. Автор монографії науково обґрунтовує, що цей механізм може стати універсальним для сучасних демократичних країн.

Разом із пошуком нової суспільної цінності за допомогою платформ і нових громадських інститутів одним із актуальних питань є необхідність переходу до іншої економічної системи у всьому світі. Автор монографії переконаний, що нова економічна система не лише дозволить подолати світові кризи, але й зумовить подолання глобального економічного дисбалансу. Загалом глобалізація має заповнити багато прогалин сучасного світоустрою, зокрема підвищити ефективність розподілу ресурсів із метою залучення дедалі більшої кількості людей до вирішення загальнолюдських проблем.

Автор упевнений, що розвиток інформаційних платформ, зокрема децентралізованих інформаційних платформ, знаменує цілу епоху, сучасниками якої ми з Вами є. І ця епоха характеризується наявністю у людства необхідних інструментів для подолання глобальних криз, зокрема за допомогою модернізації системи публічного управління.

Відкрити для себе нові можливості, що пропонують екосистеми сервісів на базі децентралізованих інформаційних платформ, дізнатися про сучасні світові тенденції можна, ознайомившись із монографією у розділі Публікації цього сайта.