Наукові статті

Для ознайомлення подані наукові статті та монографії експертів, вчених і дослідників Центру у сфері віртуальних активів розподіленого реєстру та технології блокчейн для реалізації способів управлінського й фінансового обліку. Усі статті та монографії знаходяться у відкритому доступі. Водночас ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав.

Автор
Дата
Назва
Завантажити
Кудь А. А.

жовтень 2022 р.

жовтень 2022 р.

Трансформація економічних відносин та способів їх реалізації в умовах розвитку цифрових технологій

Дунаєв І. В.

жовтень 2022 р.

жовтень 2022 р.

Explication of the role of digital technologies in marketing management of a modern company

Кудь А. А.

жовтень 2022 р.

жовтень 2022 р.

Модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ

Кудь А. А.

вересень 2022 р.

вересень 2022 р.

Методологічний підхід до формування механізму модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ

Дунаєв І. В.

червень 2022 р.

червень 2022 р.

Development of methods for evaluating the effectiveness of smart cities under the conditions of digitalization of city governance

Дмитрик О. О. Рядинська В. О. Басюк О. П.

квітень 2022 р.

квітень 2022 р.

Elaboration of recommendations on the development of the state internal audit system when applying the digital technologies

Дунаєв І. В.

лютий 2022 р.

лютий 2022 р.

Розробка системи статистичного вимірювання впливу цифрових технологій на ефективність управління

Дунаєв І. В., Латинін М. А.

грудень 2021 р.

грудень 2021 р.

Удосконалення методів оцінювання результатів цифровізації державних корпорацій

Кудь А. А.

листопад 2021 р.

листопад 2021 р.

Децентралізовані інформаційні платформи в публічному управлінні: реконструкція сучасної демократії чи осліплення комфортом?

Дунаєв І. В.

серпень 2021 р.

серпень 2021 р.

Devising scientific and methodological tools to strengthen the economic security of a region through the improvement of technologies for marketing support of tourism

Кожен громадянин, відчуваючи гідність і велику повагу до своєї батьківщини, має сприяти триваючим реформам.

Ольга Дмитрик

ПРОФЕСОР

Є перспектива подальшого системного дослідження токенізованих активів та обґрунтування їх класифікації залежно від їхніх властивостей. Особливе місце в цій класифікації належить цифровому активу.

Александр Кудь

Співзасновник НДЦ

Здатність до інтелектуальної консолідації може стати і своєрідним тестом на життєздатність українського суспільства сьогодні.

Ігор Дунаєв

ПРОФЕСОР