Наукові статті

Для ознайомлення подані наукові статті та монографії експертів, вчених і дослідників Центру у сфері віртуальних активів розподіленого реєстру та технології блокчейн для реалізації способів управлінського й фінансового обліку. Усі статті та монографії знаходяться у відкритому доступі. Водночас ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав.

Автор
Дата
Назва
Завантажити
Кудь А. А.

серпень 2021 р.

серпень 2021 р.

Формування суспільної цінності на основі наявних платформних рішень у публічному секторі

Кудь А. А.

липень 2021 р.

липень 2021 р.

Правове регулювання децентралізованих інформаційних платформ: проблеми і пропонований приватноправовий підхід до їхнього вирішення в Україні

Дунаєв І. В.

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

Децентралізоване управління в державі: розгортання нових механізмів співпраці в епоху «цифри»?

Кудь А. А.

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

Суспільне урядування на основі блокчейн: запит на оновлене публічне управління чи на підтримку старих стандартів?

Кудь А. А.

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

Комплексна класифікація віртуальних активів

Кудь А. А.

березень 2021 р.

березень 2021 р.

Децентралізовані інформаційні платформи як інструмент модернізації публічного управління

Басюк О. П.

листопад 2020 р.

листопад 2020 р.

Ключові передумови майбутньої трансформації фінансової системи під впливом сучасних цифрових технологій

Дунаєв І. В., Кудь А. А.

травень 2020 р.

травень 2020 р.

Розвиток цифрових навичок і компетенцій українських спеціалістів як необхідність в епоху глобальної цифрової трансформації

Дунаєв І. В.

квітень 2020 р.

квітень 2020 р.

Як стимулювати економічне зростання в Україні? Альтернативні можливості від цифрової економіки через пояснення теореми Коуза

Дунаєв І. В., Кудь А. А.

квітень 2020 р.

квітень 2020 р.

Конструювання майбутнього для України: від інтуїтивного пророцтва до наукового синтезу

Від того, як держава змінюватиметься у своїй ролі, залежить виживання ринкових економік, зародження та розвиток нових ринків, ефективність яких сприятиме вирішенню багатьох проблем міжнародного масштабу.

Александр Кудь

Співзасновник НДЦ

Чотири промислові революції майже ніяк не змінили моделі державного управління: воно досі зосереджено багато в чому на вирішенні рутинних завдань. Бурхливий розвиток інновацій підриває старі моделі державного та бізнес-управління, що потребують зміни.

Игорь Дунаев

ПРОФЕСОР

Розроблений нами проект Закону № 4328 спрямований на врегулювання відносин, що існують у системі обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру — токенізованих активів та криптоактивів.

Сергій Мануйло

Адвокат