Наші розробки є корисними для законодавців практично будь-якої держави, державних органів фінансового, податкового та банківського контролю, а також для приватних компаній під час постановки на баланс та облік віртуальних активів у своїй господарській діяльності.

Комплексна класифікація віртуальних активів

В основі побудови багаторівневої класифікації віртуальних активів як інструментів для реалізації способів фінансового й управлінського обліку майна знаходиться принцип комплексності природи віртуального активу. Цей принцип спрямовано на відображення комплексної природи віртуального активу за допомогою розгляду її складових: технологічної, економіко-правової та інформаційно-прикладної природи.

  • Перший рівень класифікації ґрунтується на розгляді технологічної природи віртуальних активів і дозволяє виокремити такі види: віртуальний актив розподіленого реєстру та віртуальний актив нерозподіленого реєстру.
  • Другий рівень класифікації ґрунтується на дослідженні економіко-правової природи віртуальних активів розподіленого реєстру й дозволяє виокремити такі види: токенізований актив та криптоактив.
  • Третій рівень класифікації пріоритезує вивчення характеристик токенізованого активу через визначення цього об’єкта як перспективного напряму з точки зору його дослідного потенціалу та подальшого застосування в економіці та праві. У межах цього рівня виокремлено цифровий актив децентралізованої інформаційної платформи, моноактив системи обліку токенів розподіленого реєстру, поліактив системи обліку токенів розподіленого реєстру.

Графічне відображення класифікації віртуальних активів на основі комплексності їх природи

Графічне відображення класифікації віртуальних активів на основі комплексності їх природи
Графічне відображення класифікації віртуальних активів на основі комплексності їх природи

Запропонований підхід до класифікації віртуальних активів як інструментів для реалізації способів фінансового й управлінського обліку майна є основою для створення правової бази з метою об’єктивного регулювання відносин у сфері застосування віртуальних активів, а також значно спрощує фінансові й адміністративні вимоги до суб’єктів правовідносин у сфері застосування віртуальних активів (користувачів систем обліку токенів розподіленого реєстру, користувачів децентралізованих інформаційних платформ, а також до постачальників і споживачів послуг).

Загалом запропонований підхід до класифікації дозволяє дати наукову відповідь на питання про те, на якій підставі співвіднести між собою безліч відомих видів віртуальних активів і як віднести до них правовий режим держави.

Детальніше про класифікацію — у статті Comprehensive Сlassification of Virtual Assets