Завершено роботу зі створення проекту Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви»
06.11.2020

Завершено роботу зі створення проекту Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви»

Фахівці Науково-дослідного центру економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру (НДЦ блокчейн-рішень) спільно з представниками різних сфер наукової спільноти України завершили роботу зі створення проекту Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви». Цей проект Закону став єдиною альтернативою раніше поданому на розгляд до Верховної Ради України Законопроекту № 3637 «Про віртуальні активи», до якого як і раніше залишилося чимало зауважень від провідних фахівців в юридичній, економічній та інших сферах.

Запропонований НДЦ блокчейн-рішень проект Закону регулює відносини, що виникають у сфері застосування віртуальних активів, які існують у системі обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру — токенізованих активів і криптоактивів.

Протягом 2020 року фундаментальна робота авторського колективу проекту Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви» дозволила виокремити суб’єктно-об’єктний склад таких відносин, а також класифікувати віртуальні активи. Комплексний підхід до врегулювання правовідносин, що виникають через використання різних видів віртуальних активів, який було застосовано у цьому проекті Закону, дозволить інтегрувати відомі на цей момент інструменти технології блокчейн у чинну законодавчу базу. На сьогодні не відомо жодної іншої країни в світі, в якій подібний підхід було б сформовано та закріплено на законодавчому рівні.

Положення проекту Закону закріплюють правовий режим віртуальних активів, що дозволяє визначити регуляторів відносин у сфері токенізованих активів і криптоактивів.

Завдяки підтримці народних депутатів 5 листопада 2020 року проект Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви» було зареєстровано у Верховній Раді України.

Найближчим часом НДЦ блокчейн-рішень оголосить дату проведення публічного громадського обговорення проекту Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви».

Цей проект Закону спрямований на створення сприятливого середовища та умов для формування конкурентоспроможної економіки України за допомогою широкого застосування IT-технологій і, зокрема, блокчейну.

Проект Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328 від 05.11.2020 р.: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353