Кудь Александр Александрович

Один зі співзасновників Центру (2019 р.), генеральний директор ТОВ «SIMCORD», дослідник і винахідник із 20-річним стажем, що підтверджується понад 10 патентами на винаходи з різних країн і реєстрацією 140 об’єктів інтелектуальної власності.

Автор понад 20 індексованих наукових статей і монографій у сфері цифрової ринкової інфраструктури, децентралізованих інформаційних платформ, а також наукових посібників із питань діагностики і застосування інструментів цифрової інфраструктури. Один із авторів проекту Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви», який регулює відносини, що виникають у сфері застосування віртуальних активів, які існують у системі обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, — токенізованих активів і криптоактивів. Активно займається меценатською діяльністю, підтримує інвестиції в сферу прикладних наукових досліджень та освіти. Автор ідеї та засновник індексованого «Міжнародного журналу освіти і науки» (IJES; print ISSN 2618-0553, online ISSN 2618-0561; doi 10.26697/ijes).

    Найбільш цитовані наукові праці:
  • Кудь А., Кучерявенко М., Смичок Є. Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн (2-ге вид.): монографія. Харків: Право, 2019. 384 с. ISBN 978-966-937-838-5.
  • Кудь А. А. Децентралізовані інформаційні платформи як інструмент модернізації публічного управління. Вісник післядипломної освіти: Серія «Управління та адміністрування». 2021. № 1. Вип. 15(44). С. 233–274. Doi: 10.32405/2522-9931-2021-15(44)-233-274.
  • Кудь А. А. Формування суспільної цінності на основі наявних платформних рішень у публічному секторі. Актуальні проблеми державного управління. 2021. № 1.
  • Кудь А. А. Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект. International Journal of Education and Science. 2020. № 9(30). Doi: 10.26697/ijes.2020.3.3.
  • Kud A. A. Substantiation of the Term “Digital Asset”: Economic and Legal Aspects. International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2(1). P. 41–52. Doi: 10.26697/ijes.2019.1.06 та ін.

Основні наукові інтереси: цифрові активи, віртуальні активи розподіленого реєстру, цифрова модернізація публічного управління, децентралізовані інформаційні платформи, інструменти фінансового ринку, правовідносини з особистими майновими та немайновими правами, суспільні трансформації на основі блокчейну, «право на право».

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5753-7421

Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/alexander.kud

Профіль у LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexander-kud

Докладніше Згорнути
Ігор Дунаєв
голова правління Центру, доктор наук з державного управління, професор
Ольга Дмитрик
член правління Центру, доктор юридичних наук, професор
Микола Латинін
член правління Центру, доктор наук з державного управління, професор
Сергій Мануйло
член правління Центру, адвокат, дослідник