Офіційний сайт Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру

Місія Центру — визначати майбутнє цифрової економіки через розроблення та впровадження новітніх механізмів правового регулювання задля забезпечення прав і свобод людини засобами інформаційних технологій.

Незалежний експертний науково-дослідний центр створено в листопаді 2019 року українськими прогресивними науковцями як відповідь на виклики цифрової епохи та глобалізації.

Докладніше

Наша експертиза

Наука

Ініціюємо та проводимо власні прикладні дослідження, готуємо науково-правові висновки, розробляємо й систематизуємо термінологію, надаємо організаційну, методичну та інформаційну підтримку.

Заходи

Організовуємо різні наукові заходи з метою підвищення рівня обізнаності громадськості, висвітлення актуальних питань у сфері цифрових активів і токенізованої економіки.

Освіта

Проектуємо й допомагаємо впроваджувати новітні навчальні програми, розробляємо освітні методології, проводимо лекції, тренінги та інші заходи.

Сертифікація

Проводимо незалежну сертифікацію віртуальних активів, консультуємо представників бізнесу та державних інституцій, супроводжуємо процес залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів.

Головна мета

Головною метою Науково-дослідного центру економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру є популяризація технології розподіленого реєстру (блокчейн) як структурного елементу майбутнього Інтернету, застосування технології в усіх сферах життя суспільства, налагодження та зміцнення міжнародних зв’язків за цим напрямом діяльності.

Дослідження

Центр здійснює дослідження з метою реалізації цілей і напрямів відповідно до його місії та цінностей.

Грантове фінансування

Центр підтримує дослідження та інноваційні розробки у сфері впровадження технології блокчейн.

Докладніше

Правові
висновки

Центр готує науково-правові висновки з актуальних та перспективних напрямів застосування технології блокчейн у різних сферах.

Докладніше

Ключові
розробки

Науковці Центру здійснюють дослідження децентралізованих платформ, правової природи та класифікації віртуальних активів, а також сфери їхнього обігу.

Докладніше

Публікації

Центр у межах наукової діяльності організовує та підтримує публікацію результатів наукових досліджень у провідних міжнародних наукових виданнях.

Наукові статті

Центр пропонує до ознайомлення оригінальні дослідження, оглядові статті та висновки провідних науковців із різних країн світу.

Докладніше

Запрошуємо дослідників до співпраці.

Докладніше

Члени правління

Правління Науково-дослідного центру — об’єднання вчених, науковців, професорів, дослідників і бізнесменів задля діяльності, що відповідає місії та цінностям Центру.

Ігор Дунаєв
голова правління Центру, доктор наук з державного управління, професор
Александр Кудь
член правління Центру, генеральний директор ТОВ «СІМКОРД», винахідник-дослідник
Ольга Дмитрик
член правління Центру, доктор юридичних наук, професор
Микола Латинін
член правління Центру, доктор наук з державного управління, професор
Сергій Мануйло
член правління Центру, адвокат, дослідник

Професійний підхід до співпраці та організація процесів — гарантія реалізації науково-дослідних проектів Центру на високому рівні.

Докладніше

Партнерство

Для реалізації своєї амбітної місії наш Центр активно співпрацює з авторитетними компаніями й організаціями, кожна з яких є лідером у своїй сфері. Ми й надалі готові розширювати коло партнерства в Україні, Європі та глобально.

Докладніше

Приєднатись до Центру

Обираючи членство в нашому Центрі, Ви долучаєтесь до наукової спільноти майбутнього.

Членство (для фізичних осіб)
Асоційоване членство (для фізичних осіб)

Обрати послуги

Центр надає низку професійних експертно-аналітичних послуг, а саме:
Приватному
бізнесу

Пропонуємо «коробкові рішення» для більшої ефективності бізнесу.

Університетам

Допомагаємо з проектуванням навчальних дисциплін.

Органам державної влади

Консультуємо з питань підготовки проектів нормативно-правової бази.

Юридичному та
фінансовому секторам

Проводимо незалежні експертизи, надаємо науково-методичний супровід.

Державним
корпораціям

Сприяємо реформуванню корпорацій через цифрові рішення.

Підтримати Центр

Центр є громадською неприбутковою організацією та існує за рахунок доходів від статутної діяльності, членських внесків і фінансової допомоги від осіб, які поділяють наші ідеї та бачення.

Докладніше